Fizikus témakiírások

TDK, BSc és MSc témák

Galaxisspektrumok elemzése deep-learning módszerrel

Az optikai spektrum a galaxisok ujjlenyomata, mely részletes információt hordoz a galaxisokat alkotó csillagállományról, porról és gázról. A spektrum alapos elemzésével betekintést nyerhetünk a galaxisok fejl?dési történetébe is. A kutatómunka során a spektrumok elemzésére új, számítógépes tanuláson alapuló módszert alkalmazunk.

szükséges előismeretek: Python programozás

Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése

Egy aszteroida távoli infravörös fénygörbéjét nagyban befolyásolja az égitest összetett alakja, valamint felszínének elnyelési, h?vezetési és fényvisszaverési tulajdonságai. A diplomamunkás/szakdolgozó feladata egy olyan programcsomag elkészítése, mely a h?diffúziós egyenlet megoldásával alkalmas valódi fénygörbék reprodukálására.

szükséges előismeretek: C és CUDA programozás, parc. diff. egyenletek.

Csillagászati katalógusok keresztazonosítása

Csillagászati katalógusok égi koordinátákon alapuló keresztazonosítása a több hullámhosszú csillagászat egyik fontos alapfeladata. A nagyobb égtérképek akár 100 millió, vagy milliárd objektumot is tartalmazhatnak, így a probléma megoldása számítástechnikai kihívást is jelent. A diplomamunkás feladata egy bayesi statisztikán alapuló keresztazonosító algoritmus továbbfejlesztése, kiértékelése, és összehasonlítása a már létez? SkyQuery rendszerrel.

szükséges előismeretek: C#, C és Python programozás, SQL, Csillagászati adatbázisok.speci

Fotometrikus vöröseltolódás-becslő módszerek továbbfejlesztése

Galaxisok vöröseltolódásához nem szükséges feltétlenül a spektrum rögzítése, ugyanis ügyes módszerekkel a szélessávú fotometria alapján is jó becslést lehet adni a vöröseltolódásra. A módszerek hatékonyságát a spektrummodellek pontossága jelent?sen befolyásolja. A szakdolgozó/diplomamunkás feladata, hogy megvizsgálja az extragalaxisokban jelen lev? csillagközi gáz er?s emissziós vonalainak hatását a fotometrikus vöröseltolódás-becslés pontosságára, illetve olyan új módszert dolgozzon ki, mely a vonalak figyelembe vételével a korábbiaknál pontosabb eljárást eredményez.

szükséges előismeretek: Python, C, C++, C# programozás, Csillag- és galaxispopulációk speci

PhD témák

Kozmológiai modellek vizsgálata numerikus szimulációkkal

Az univerzum nagy skálás struktúrájának fejlődését az erős nem lineáris effektusok miatt csak numerikus szimulációk segítségével lehet tanulmányozni. Az utóbbi évtizedben számos nagy kozmológiai szimuláció készült; sokat megértettünk a sötét anyag szerkezetének fejlődéséről, azonban számos fontos kérdés továbbra is nyitott. A kutatás során a doktorjelölt feladata elsősorban kozmológiai szimulációk sokaságának statisztikus elemzése és a nem homogén tágulási modellek megvalósíthatóságának vizsgálata lesz.

előírt nyelvtudás: angol
további elvárások: programozói tehetség

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=195&tk_ID=94078