Adatbányászat a csillagászatban

Az óra számítógépes feladatmegoldó szeminárium, ami a többi szermináriummal ellentétben nem cikkek elolvasását és előadását jelenti, hanem konkrét problémák kidolgozását. A feladatokat bármilyen nyelven írt programmal meg lehet oldani, de elsősorban python vagy matlab használata a javasolt, ezekben tudok majd konkrét segítséget adni. A feladatok a kozomológia témaköréből kerülnek majd ki, amihez szükség van némi előismeretre. Ehhez ajánlott irodalom:

Ezen kívül több numerikus módszert is át fogunk tekinteni, ehhez feltétlenül ajánlott:

Programozási segédletek

1. feladat

Az első feladat a csillagászati adatbázisok óráról már ismerős lehet: galaxisok luminozitásfüggvényének meghatározása, a Sechter-formula illesztése, és az illesztett paraméterek hibájának becslése bootstrapping módszerrel.

Ajánlott irodalom

Diák

Adatfájlok

Az adatfájl az SDSS SkyServer DR12 adatbázisból származik. Az adatok leválogatásához használt SQL lekérdezés:

SELECT 
  s.specObjID, s.z, p.petromag_r - p.extinction_r
INTO mainsample5
FROM SpecObj s
  INNER JOIN PhotoObjAll p
  ON s.bestObjID = p.objID
WHERE survey = 'sdss' AND (s.legacy_target1 & 0x00000040) <> 0
  AND s.z BETWEEN 0.01 AND 0.35 AND p.petromag_r > 0